Uppsala universitetsbibliotek

Katalog över musiktryck nu sökbar på nätet

2017-11-16

Papperskatalogen som blivit digitaliserad

För att öka tillgängligheten till kataloger över specialsamlingar har katalogen över musiktryck -1970 digitaliserats och gjorts sökbar digitalt. Den tekniska lösningen kommer att innebära att andra papperskataloger över specialsamlingar blir tillgängliga digitalt de kommande åren.

Katalog över musiktryck -1970 - från papper till IPAC

Katalogen över musiktryck -1970 innehåller Uppsala universitetsbiblioteks tryckta musikalier som förvärvats av biblioteket fram till och med år 1970. För att öka tillgängligheten till katalogen och för att säkra bevarandet av den har hela musikkatalogen nu digitaliserats och gjorts sökbar digitalt.

Den tekniska lösning som har arbetats fram för musiktryckskatalogen kommer att fungera väl också för andra papperskataloger över specialsamlingar, vilka nu väntar på att digitaliseras.

Noterna är uppställda efter kompositör i alfabetisk ordning, eller efter titel om det handlar om en samling. Katalogen består av fyra delkataloger. Delkatalogerna är uppdelade efter om noterna är tryckta i Sverige eller i utlandet och om noterna innehåller vokalmusik eller instrumentalmusik. Den första titeln på varje katalogblad har indexerats, vilket gör att du får en ungefärlig träff vid en sökning. Du kan sedan bläddra fram och tillbaka bland de digitala katalogbladen för att hitta just den not du söker efter. Katalogen är både handskriven och maskinskriven. Den maskinskrivna texten har OCR-tolkats vilket förbättrar sökbarheten. OCR-tolkningen har dock sina fel och brister. Därför finns en funktion i katalogen där du som använder katalogen bjuds in till att rätta i den OCR-tolkade texten och därmed förbättra träffsäkerheten.

Du kan beställa fram noter som läsesalslån till Specialläsesalen direkt via katalogen. Alla noter räknas som specialsamlingar på Uppsala universitetsbibliotek, vilket betyder att alla noter garanterat finns tillgängliga på biblioteket och är i gott skick. I Specialläsesalen kan du själv fotografera av notmaterial, eller lämna in en beställning till Digital bild.

Grunderna för katalogen lades av den pensionerade bibliotekarien Anders Lagerberg, när han under slutet av 1800-talet började ordna upp bibliotekets väldiga musiksamling. Fortfarande är det denna katalog som används för att söka fram musiktryck från denna tid. Ett pappersexemplar av denna finns tillgänglig i Specialläsesalen i Carolina Rediviva.