Uppsala universitetsbibliotek

RJ beviljar medel till Projektet Biblioteket vid Leufstabruk

2017-10-19

Fotografi på byggnaden där Leufstabiblioteket finns

Riksbankens jubileumsfond beviljar medel till projektet Biblioteket vid Leufstabruk i syfte att göra bibliotekets boksamling tillgänglig för forskning.

Projektet The Library of Leufstabruk är ett samarbete mellan Uppsala universitetsbibliotek och De Koninklijke Bibliotheek, Nationalbiblioteket i Nederländerna, och kommer att löpa under tiden 2018-2020.

Herrgårdsbiblioteket på Lövstabruk är uppbyggt av entomologen Charles De Geer (1720–1778) och dennes son politikern Charles De Geer (1747–1805) och innehåller ungefär 8500 böcker inom olika områden. Tillgängligheten till biblioteket är idag begränsad.

Projektet avser därför att göra bibliotekets boksamling tillgänglig för forskning genom att förteckna samtliga böcker i moderna databaser samt koppla samman dessa med den holländska databasen Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN). Samtidigt görs en utförlig registrering av tidigare ägare och intressant exemplarspecifik information i databasen ProBok. Unika editioner av nederländska tryck kommer att digitaliseras med lagring i Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv, och därför bli fritt tillgängliga i fulltext. Med dessa insatser kommer tillgången till och kännedomen om det betydande internationella materialet i Leufstabiblioteket att öka både inom och utom Sverige.