Uppsala universitetsbibliotek

Unik lettisk katekes till Vatikanen

2017-06-14

Påve Franciskus har förärats med ett faksimil av en unik lettisk katekes. Originalet finns i samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek.

Catechismus Catholicorum är en unik katekes från 1585 och anses vara ett av de äldsta kända trycken på lettiska. Boken har därför stor betydelse för studiet av det lettiska språket. Det enda bevarade exemplaret finns idag på Uppsala universitetsbibliotek.

När den lettiske presidenten Raimonds Vējonis under sitt besök i Vatikanen träffade påve Franciskus den 2 juni i år, hade han som gåva med sig ett inbundet faksimil av denna katekes. Faksimilet har framställts och tryckts av Lettlands nationalbibliotek efter den digitala kopia som Digital Bild på Uppsala universitetsbibliotek har tillhandahållit. Originalet finns idag även tillgängligt i digital form genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Catechismus Catholicorum

Katekesen är en översättning från latin av Petrus Canutius (1521- 1597) verk Parvus catechismus catholicorum eller Institutiones christianae pietatis och är tryckt i Vilnius av Daniel Lancicius. Översättaren antas vara den lärde jesuitmunken Ertmannus Tolgsdorf (d. 1620).

Förutom exemplaret i Uppsala har fragment av denna katekes hittats i Skara stifts- och landsbibliotek, men inga andra exemplar är kända.

Mer om denna unika katekes kan du läsa på universitetsbibliotekets webbplats: Catechismus Catholicorum