Gunnar Ekelöf i digital samling

2017-04-25

Litteraturbanken har publicerat ”Sent på jorden: en digital samling”, ett samarbete kring Gunnar Ekelöfs diktsamling från 1932 mellan Litteraturbanken, Uppsala universitetsbibliotek och Gunnar Ekelöf-sällskapet.

Uppsala universitetsbibliotek har bistått projektet med manuskript och utkast ur Gunnar Ekelöfs samling, både från Ekelöfs Sent på jorden publicerad 1932 och den nya versionen 1962. Digital Bild har bidragit med skanning av handskriftsmaterialet och bibliotekarie Peter Ejewall har bidragit med bibliografisk och annan support.

”Gunnar Ekelöfs sent på jorden är ett av den svenska modernismens viktigaste verk, och Svenska Akademien gläder sig åt att ha gynnat detta flotta projekt”, säger Sara Danius, ständig sekreterare i Svenska Akademien och styrelseledamot för Litteraturbanken.

”Digitalisering öppnar fantastiska vägar till ny kunskap och ger oss möjlighet att brett tillgängliggöra svåråtkomligt material. Samarbetet kring sent på jorden är ett bra exempel”, säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Se den digitala samlingen hos Litteraturbanken: Sent på jorden

Läs mer om Gunnar Ekelöfs efterlämnade samling på Uppsala universitetsbibliotek: Gunnar Ekelöfs arkiv

I samband med Gunnar Ekelöf-sällskapets årsmöte den 2 maj ordnas en offentlig visning av Litteraturbankens sent på jorden-utgåva. Medverkar gör Dick Claésson, Peter Ejewall och John Swedenmark, samt andra som varit inblandade i projektet. Den offentliga visningen äger rum i Ljusgården 2 trappor upp i Börshuset, Gamla Stan, Stockholm (ingång Källargränd) kl. 18 och efteråt utbringas en skål för Gunnar Ekelöf.

Kontakt:

Peter Ejewall, Uppsala universitetsbibliotek: peter.ejewall@ub.uu.se 018-471 14 66

Dick Claésson, Litteraturbanken: dick.claesson@ordfabriken.org 0738-22 66 21

John Swedenmark, Gunnar Ekelöf-sällskapet: john.swedenmark@bahnhof.se 0762-18 35 15

Paulina Helgeson, Litteraturbanken: paulina.helgeson@litteraturbanken.se 0703-14 40 13