Preliminära öppettider på Carolina Rediviva 2017

21 december 2016

Med start i januari 2017 kommer delar av Carolina Rediviva att byggas om vilket innebär förändringar i öppettiderna. De preliminära öppettiderna:

1 februari - 31 maj:

Läsesalar och informationstjänst
Vardagar 8.30-19
Lördag-söndag 10-16

Specialläsesalen
Måndag-onsdag och fredag 9-16.30
Torsdag 9-19

1 juni - 31 augusti

Läsesalar, informationstjänst och specialläsesalen
Vardagar 13-16 och enligt överenskommelse.

Läs mer om ombyggnaden