Carolina Rediviva får bidrag till ombyggnad

17 oktober 2016

Styrelsen för Kjell och Märta Beijers Stiftelse har beviljat 2,5 miljoner kronor för inredning av den planerade konferensavdelningen i Carolina Rediviva. Konferensavdelningen kommer att ha utrustning och möblering för att kunna visa upp konstföremål och andra typer av material ur bibliotekets samlingar.

I samband med den förestående ombyggnaden av Carolina Rediviva byggs en konferensavdelning på entréplanet som kommer att vara lättillgänglig för externa gäster. Ett koncept är utarbetat tillsammans med arkitekt Johan Celsing som även arbetar med hela ombyggnaden av Carolina Rediviva.

– Samverkan inom universitetet och med omvärlden ges möjlighet att utvecklas ytterligare genom nya flexibla mötesplatser på universitetsbiblioteket, säger överbibliotekarie Lars Burman.

Ombyggnaden av Carolina planeras i samarbete mellan Uppsala universitet och Statens fastighetsverk. Beslut att genomföra ombyggnaden togs av universitetets rektor i april 2016.

Ombyggnadsarbetet startar under vårterminen 2017. Information om ombyggnaden finns på bibliotekets webbplats.