Uppsala universitetsbibliotek

Bodonisamling katalogiserad och sökbar

2016-10-05

Detalj av titelbladet till Bodonis bok Manuale Tipografico

Bodonis verk Manuale tipografico, tryckt i Parma 1818

Universitetsbiblioteket har en betydande samling av Bodonitryck, den viktigaste av detta slag utanför Parma. Nu är denna samling katalogiserad och sökbar i LIBRIS, med exemplarposter i DISA.

På Carolina Rediviva finns en mycket betydande samling av tryck från Giambattista Bodonis tryckeri i Parma. Nu är denna katalogiserad och sökbar i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS, med exemplarposter i universitetsbibliotekets lokala katalog DISA.

Giambattista Bodoni (1740–1813) är en av historiens mest kända och beundrade boktryckare, och de böcker han producerat hyllas i regel för sin skönhet. Han skapade även ett typsnitt som fortfarande är flitigt använt, uppkallat efter honom själv. Därför har Kulturarvsavdelningen på Uppsala universitetsbibliotek haft återkommande besök av typografi-intresserade grupper som har velat beskåda trycksaker från hans verksamhet. 

Huvuddelen av den samling Bodoni-tryck som finns på Carolina kom hit i en donation efter Erik Kempe 1959. Samlingen räknas som den viktigaste av detta slag utanför Parma, och är alltså en riktig bokhistorisk pärla.

Läs mer på Kulturarvets webbsida om Bodonisamlingen.