Ny bok om Cahmanorgeln i Lövstabruk

26 augusti 2016

Orgelbyggaren Cahman och orgeln i Lövstabruks kyrka presenteras i en ny rikt illustrerad bok, Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk.

I Uppsala universitetsbibliotek finns samlingar från Lövstabruks herrgård i norra Uppland. Leufstasamlingarna består av äldre tryck och handskrifter men också av musikalier. Kvar i Lövstabruks  kyrka finns en av landets märkligaste orglar, den så kallade Cahmanorgeln, från år 1728. Orgeln byggdes av Johan Niclas Cahman och anses vara ett mästerverk ur musikalisk, teknisk, arkitektonisk och konstnärlig synpunkt. Den har bevarats i relativt oförändrat skick till våra dagar och används fortfarande.

Orgelbyggaren Cahman och orgeln presenteras i en ny rikt illustrerad bok, Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk. Boken innehåller artiklar om orgelns användning i den samtida bruksmiljön och dess betydelse som levande kulturarv. Huvudförfattare är Axel Unnerbäck, tidigare antikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Boken ges ut av Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänner och kan köpas i Carolinashoppen i Carolina Rediviva, genom Uppsala universitets webbshop, eller beställas på Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänners hemsida.

Boken finns även att ladda ned gratis som fulltext i DiVA: Johan Niclas Cahman och orgeln i Leufsta bruk.

Text: Kia Hedell