Traditionell spikning numera på Carolina Rediviva

2016-02-12

Den elektroniska spikningen den enda form av spikning som är obligatorisk. Den traditionella spikningen är numera helt frivillig. Under den tid som universitetshuset är stängt för renovering sker den traditionella spikningen i entréhallen på Carolina Rediviva.

Spikning innebär att doktoranden offentliggör ett sammandrag av avhandlingen (abstract) tillsammans med uppgifter om själva disputationen. Spikningen är nödvändig för att få disputera. Med elektronisk spikning menas att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras på universitetets webbplats.

Elektronisk spikning, som är den obligatoriska spikningen, sker i två steg.

  1. Registrera spikningsuppgifter i DiVA.
  2. Lämna minst 10 tryckta exemplar av avhandlingen till vaktmästeriet (Post och leverans) på Carolina Rediviva och skriv på ett spikningskvitto. Läs mer om detta och när det ska ske i texten nedan. (Observera att antalet ex som ska lämnas vid spikningen varierar mellan olika institutioner.)

Traditionell spikning i entréhallen på Carolina Rediviva

Enligt Rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda form av spikning som är obligatorisk. Den traditionella spikningen är numera helt frivillig.

Under den tid som universitetshuset är stängt för renovering sker den traditionella spikningen i entréhallen på Carolina Rediviva. Spikning kan ske mellan kl. 9-16 på vardagar. Hammare och spik finns i receptionen.

Läs mer om spikning på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/web/info/forska/avhandling/spikning