Databasen Diva 15 år – ett viktigt nav i forskningens infrastruktur

22 december 2015

Digitala vetenskapliga arkivet, Diva fyller år. I femton år har avhandlingar och publikationer från lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter laddats upp i den öppna databasen Diva, som drivs av Uppsala universitet. Bara i år kommer omkring 220 000 publikationer från Diva att ha laddats ned 40 miljoner gånger av användare från hela världen.

- Vi är övertygade om att de kommande 15 åren kommer att innebära ännu mer av kreativt samarbete inom ramen för Diva-konsortiet, säger Urban Ericsson, förvaltningsledare för Diva.

Diva drivs av Uppsala universitet i samarbete med 39 anslutna lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter. Tillsammans bygger de ett öppet digitalt bibliotek för framtiden där forskning kan återanvändas och nyttjas i samhället. Genom Diva publiceras och sprids forskningspublikationer och studentuppsatser över hela världen. Diva innehåller avhandlingar, artiklar, myndighetsrapporter, bokkapitel med mera, öppet tillgängliga för alla att ta del av. I början av nästa år förbättras även möjligheten att publicera konstnärlig forskning och forskningsdata i Diva.

Publiceringsdatabasen Diva började utvecklas hösten 2000 med syftet att göra avhandlingar öppet tillgängliga för omvärlden. 

- Genom åren har databasen utvecklats för att möta nya krav och behov och är i dag en viktig infrastruktur i den vetenskapliga kommunikationen. Möjligheterna och fördelarna med öppen tillgång till forskningsresultat, så kallad open access, och kraven att utvärdera forskning har bidragit till utvecklingen under senare år, säger Urban Ericsson.

Nystartade open accesstidskrifter använder Diva som publiceringsplattform och publikationsdata från Diva återanvänds och visas i många sammanhang, exempelvis på webbsidor, på forskares egna hemsidor och i kalendarier.

Att Diva utvecklas i nära samarbete mellan medlemmarna bidrar till att nya organisationer ansluter sig och framför allt att systemet kan drivas på ett kostnadseffektivt sätt. Ny funktionalitet och nya användningsområden tas fram i dialog mellan medlemmarna, där olika erfarenheter från stora universitet, mindre högskolor och myndigheter tas tillvara.

Diva förvaltas av enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala universitet.

Läs mer om Diva-konsortiet Om Diva

Diva-konsortiets medlemmar

Sök publikationer i Diva-portal