Om införlivande av samlingar från SGU:s bibliotek

2015-12-04

Under de senaste dagarna har Uppsala universitetsbiblioteks övertagande av SGU:s bibliotek figurerat i media. Universitetsbiblioteket har under hösten arbetat med att införliva de tryckta samlingarna från SGU:s bibliotek till Uppsala universitetsbibliotek.

En stor del av samlingarna finns redan på universitetsbiblioteket och dessa böcker tas därför inte över från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Arbetet, och dialogen med SGU:s forskare, fortsätter kontinuerligt.

När det gäller SGU:s kartmaterial är det mycket omfattande och en bedömning har gjorts om att en genomgång av detta material inte hinner genomföras innan årsskiftet. Ett särskilt projekt för översyn av detta material kan, om SGU så önskar, genomföras under de kommande åren.

SGU:s anställda kommer ha tillgång till god forskarservice med generösa öppettider. Förutom de tryckta samlingarna hanteras även e-resurser utifrån det avtal som just nu utformas mellan myndigheten och universitetet.