Musikkatalogerna nu tillgängliga i digital form

2018-10-15

Nu finns samtliga våra kataloger över musikalier åtkomliga i digital form, i och med att den sista av våra kortkataloger, Katalogen över musikalier 1970-1980, just har tillgängliggjorts.

I denna katalog kan du söka och finna de tryckta och handskrivna noter som förvärvats av universitetsbiblioteket åren mellan 1970 och 1980, men som alltså kan vara äldre än så. Här kan du också direkt beställa fram material för studier i vår specialläsesal.

Sök och beställ i Musikkatalog 1970-1980.

Liksom i den tidigare tillgängliggjorda Katalog över musiktryck -1970 kan du som användare gå in och rätta bristfälligt OCR-inlästa kort för att förbättra sökbarheten ännu mer. Katalog över musiktryck -1970 har nu också fått en uppdatering, med bland annat ny zoomfunktion och miniatyrvisning i träfflistor.

Musikkatalogerna har digitaliserats som en del av en större satsning, där universitetsbiblioteket tillgängliggör allt fler kataloger över sina specialsamlingar i digital form.