Uppsala universitetsbibliotek

Ett urval digitaliserade verk och samlingar

I de digitala samlingarna finns digitaliserade handskrifter, kartor, fotografier, musikhandskrifter, böcker med mera. Du hittar dem i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Där finns högupplösta bilder tillgängliga för gratis nedladdning och fri användning. Nedan ser du ett urval kategorier och samlingar. Om du saknar något kan du beställa digitalisering eller lämna önskemål på samlingar som du vill att biblioteket ska digitalisera.

Studentliv i Uppsala

Musik

Ut i världen

Främre Orienten

Västerländska medeltidshandskrifter

Specialsamlingar

Pågående digitalisering

Läs om andra samlingar som biblioteket digitaliserar just nu:

  • Handritade kartor över Sverige Ca 1800 kartor från 1600-talet fram till 1900-talet över Sverige eller delar av Sverige, såsom kartor över gårdar och städer.
  • Leufsta musiksamling Ingår i De Geers 1700-talsbibliotek med tryckta böcker och musikalier från herrgården i Lövstabruk i norra Uppland. 
  • Västerländska medeltidshandskrifter Drygt 900 handskrifter som till större delen skrivna på latin och ofta utsmyckade med vackra illuminationer.