Uppsala universitetsbibliotek

Biblioteket i siffror

En dag på biblioteket

 • 4 814 besök på något av våra 11 enhetsbibliotek
   
 • 600  böcker lånas ut
   
 • 6 638 besöker oss på webben
   
 • 7 810  sökningar i vårt söksystem
   
 • 7 489 artiklar laddas ned
   
 • 6115 e-böcker i fulltext laddas ned

  Detaljerad statistik 2010-2014

Bibliotek och besök

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Enhetsbibliotek

14

12

11

11

11

11

Sittplatser i bibliotekslokalerna

1 834

1 816

1 986

1 957

2 069

1 932

Fysiska besök per år, 1000-tal

1 952

1 858

1 922

1 585

1 768

1 757

Besök på webbplatsen per år, 1000-tal

1 467

1 458

1 696

1 906

2 238

2 423

Samlingar

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Böcker och seriella publikationer, 1000-tal

5 251

5 229

5 138

5 240

5 172

5 029

Totalt antal hyllmeter

131 298

130 952

151 885

151 764

152 449

150 636

Elektroniska böcker, antal titlar

366 693

328 462

408 431

545 446

558 872

539 097

Elektroniska tidskrifter, antal titlar

18 068

19 988

24 614

25 000

25 003

30 167

Databaser, antal

271

271

249

252

223

390

Utlån och undervisning

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån

235 933

223 403

219 525

210 368

210 832

202 618

Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån

22 551

21 169

21 078

18 465

18 443

16 265

Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år

1 007 742

1 350 111

1 885 613

1 916 311

1 651 207

2 928 513

Undervisning, antal timmar

1 729

1 848

1 635

1 508

1 572

1 471

Undervisning, antal deltagare

15 723

17 282

16 284

14 718

15 332

16 121

Personal och ekonomi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Antal anställda / varav bibliotekarier

197/115

 196/116

195/119

195/103

207/105

203/101

Lönekostnader (tkr)

93 249

96 682

98 069

98 083

103 165

107 871

Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr)

12 799

11 895

13 631

11 766

12 455

14 734

Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr)

31 804

32 521

34 622

36 580

37 015

40 751