Uppsala universitetsbibliotek

Biblioteket i siffror

En dag på biblioteket

 • 4 843 besök på något av våra 11 enhetsbibliotek
   
 • 628  böcker lånas ut
   
 • 6 131 besöker oss på webben
   
 • 4 869  sökningar i vårt söksystem
   
 • 10 620 artiklar laddas ned
   
 • 3 430 e-bokskapitel laddas ned

  Detaljerad statistik 2010-2014

Bibliotek och besök

2011

2012

2013

2014

2015

Enhetsbibliotek

14

12

11

11

11

Sittplatser i bibliotekslokalerna

1 834

1 816

1 986

1 957

2 069

Fysiska besök per år, 1000-tal

1 952

1 858

1 922

1 585

1 768

Besök på webbplatsen per år, 1000-tal

1 467

1 458

1 696

1 906

2 238

Samlingar

2011

2012

2013

2014

2015

Böcker och seriella publikationer, 1000-tal

5 251

5 229

5 138

5 240

5 172

Totalt antal hyllmeter

131 298

130 952

151 885

151 764

152 449

Elektroniska böcker, antal titlar

366 693

328 462

408 431

545 446

558 872

Elektroniska tidskrifter, antal titlar

18 068

19 988

24 614

25 000

25 003

Databaser, antal

271

271

249

252

223

Utlån och undervisning

2011

2012

2013

2014

2015

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån

235 933

223 403

219 525

210 368

210 832

Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån

22 551

21 169

21 078

18 465

18 443

Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år

1 007 742

1 350 111

1 885 613

1 916 311

1 651 207

Undervisning, antal timmar

1 729

1 848

1 635

1 508

1 572

Undervisning, antal deltagare

15 723

17 282

16 284

14 718

15 332

Personal och ekonomi

2011

2012

2013

2014

2015

Antal anställda / varav bibliotekarier

197/115

 196/116

195/119

195/103

207/105

Lönekostnader (tkr)

93 249

96 682

98 069

98 083

103 165

Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr)

12 799

11 895

13 631

11 766

12 455

Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr)

31 804

32 521

34 622

36 580

37 015