En dag på biblioteket

 • 3 512 besök på något av våra 12 enhetsbibliotek
   
 • 530 böcker lånas ut
   
 • 7 077 besöker oss på webben
   
 • 8 409  sökningar i vårt söksystem
   
 • 8 726 artiklar laddas ned
   
 • 7 283 e-böcker i fulltext laddas ned

  Detaljerad statistik 2012-2017

Bibliotek och besök

Enhetsbibliotek: 12
Sittplatser i bibliotekslokalerna: 1 600
Fysiska besök per år, 1000-tal: 1 282
Besök på webbplatsen per år, 1000-tal: 2 583

Samlingar

Böcker och seriella publikationer: 5 014 000
Totalt antal hyllmeter: 153 736
Elektroniska böcker, antal titlar: 557 427
Elektroniska tidskrifter, antal titlar: 30 020
Databaser, antal: 331

Utlån och undervisning

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån: 178 378
Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån: 15 497
Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år: 2 777 672
Undervisning, antal timmar: 1 096
Undervisning, antal deltagare: 16 264

Personal och ekonomi

Antal anställda / varav bibliotekarier: 196/101
Lönekostnader (tkr): 111 308
Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr): 6 370
Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr): 52 721