Uppsala universitetsbibliotek

Biblioteket i siffror, 2016

En dag på biblioteket

 • 4 814 besök på något av våra 11 enhetsbibliotek
   
 • 600  böcker lånas ut
   
 • 6 638 besöker oss på webben
   
 • 7 810  sökningar i vårt söksystem
   
 • 7 489 artiklar laddas ned
   
 • 6115 e-böcker i fulltext laddas ned

  Detaljerad statistik 2010-2016

Bibliotek och besök

Enhetsbibliotek: 11
Sittplatser i bibliotekslokalerna: 1 932
Fysiska besök per år, 1000-tal: 1 757
Besök på webbplatsen per år, 1000-tal: 2 423

Samlingar

Böcker och seriella publikationer: 5 029
Totalt antal hyllmeter: 150 636
Elektroniska böcker, antal titlar: 539 097
Elektroniska tidskrifter, antal titlar: 30167
Databaser, antal: 390

Utlån och undervisning

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån: 202 618
Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån: 16 265
Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år: 2 928 513
Undervisning, antal timmar: 1 471
Undervisning, antal deltagare: 16 121

Personal och ekonomi

Antal anställda / varav bibliotekarier: 203/101
Lönekostnader (tkr): 107 871
Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr): 14 73
Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr): 40 751