Arbetsordning för universitetsbiblioteket

Ny arbetsordning för universitetsbiblioteket

Från och med 1 oktober 2016 gäller en ny arbetsordning för universitetsbiblioteket, beslutad av rektor i juni. Universitetsbiblioteket kommer att ledas av en styrelse kallad biblioteksnämnd som har övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten. Överbibliotekarien är liksom tidigare universitetsbibliotekets chef.

De tidigare samverkansorganen ersätts med tre biblioteksråd med ett utvidgat och förtydligat uppdrag. Vetenskapsområdenas representation stärks och vetenskapsområdets ledamot i biblioteksnämnden är ordförande i biblioteksrådet.

Arbetsordningen