Uppsala universitetsbibliotek

ALVIN

Alvin är en plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats.

Om Alvin

Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med andra kulturarvsinstitutioner. I Alvin hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoira, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat. Eftersom digitaliseringen har skett under lång tid, kan bildfilerna se olika ut för olika objekt. Det mesta av materialet är fritt att använda och ladda ner för dig som använder Alvin.

Du kan läsa mer om det material från Uppsala universitetsbibliotek som finns i Alvin på sidan för Digitala samlingar.

Sök i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.