Westinska handskriftssamlingen

Inför Uppsala universitets 400-årsjubileum år 1877 donerade garvarålderman Jacob Westin sin stora och värdefulla samling av tryck, bilder, kartor samt handskrifter till universitetsbiblioteket. Westins samling var en av de största och mest värdefulla samlingar som donerats till universitetsbiblioteket som en enskild person lyckats sammanställa.

Handskriftssamlingen omfattar över 1 800 volymer, rörande främst biografi, historia och topografi med tyngdpunkten på Stockholm. 

Se även:

Jacob Westin var garvare och ägde en enorm garverirörelse som funnits länge i släkten och som han redan som 19-åring övertagit vid faderns död 1829. Tio år senare var han garvarålderman, en skråäldstetitel som han blev den siste i Sverige att inneha. Han hade många kommunala förtroendeuppdrag och satt dessutom i riksdagen för borgarståndet. Familjen var förmögen sedan flera generationer tillbaka och redan 1857 kunde Westin sluta med garveriverksamheten för att ägna tid åt sitt samlande, som omfattade tryckta böcker, kartor, bilder och handskrifter. 

Som samlare hade Westin hjärtat i Stockholm och där särskilt på Kungsholmen, hans egen stadsdel, hantverkets och industrins stadsdel. Men hela Sverige är också representerat i områdena geografi, historia och topografi som handskriftssamlingen bland annat täcker. Andra ämnen Westin intresserade sig för är biografi och genealogi samt handel och näringsliv. Till sin samling lyckades han till exempel förvärva ett 50-tal skråhandlingar från 1600-talet och framåt: handlingar för karduansmakare, skomakare, sadelmakare, hattmakare, skräddare, färgare och tenngjutare.

Westin valde att donera sin stora samling till Uppsala universitet i samband med dess 400-års jubileum 1877. Han blev utnämnd till hedersdoktor.


Källa: Munkhammar, Lars: "Samlarna", in Deras ögonstenar - samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, red. Xtina Wootz, Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger 47, 2008.  


Katalog

Davidsson, Åke, Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, 1989.
 

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.