Wallers handskriftssamling

Wallers handskriftssamling är en av historiens största samling autografer, det vill säga originalhandskrifter av främst läkare och naturvetare, men också humanister, filosofer, politiker, uppfinnare och upptäcktsresande från världens alla hörn. Tidsmässigt sträcker sig samlingen från medeltiden fram till 1950-talet.

Wallersamlingarna

Fler handskrifter

En français

Sök i Wallersamlingen

38 000 dokument

Samlingen är uppkallad efter dr Erik Waller (1875-1955) och förvärvades av universitetsbiblioteket 1955. Antalet enskilda dokument uppgår till 38 000. Huvudsakligen rör det sig om brev, men här finns också rapporter, föreläsningsmanuskript, läkarrecept, konsultationer och mycket annat. Vid Wallers bortgång fyllde de 79 trälådor. Trälådorna fraktades till Carolina Rediviva där de till stora delar låg orörda under nästan 50 år. Den överväldigande mängden av dokument hade motverkat alla försök att tillgängliggöra dem.

Internationell och fritt tillgänglig över hela världen

Det är först år 2000 som biblioteket, med starthjälp från Riksbankens jubileumsfond och sedermera stöd av Uppsala universitet, kunde göra en fullständig genomgång av Wallers handskriftssamling. Idag är samtliga manuskript både katalogiserade och skannade och databasen är utlagd på internet. Därmed har Erik Wallers autografsamling gjorts fritt tillgänglig för forskningen över hela världen.
Waller hade sorterat dokumenten efter land, och därefter ordnat dem alfabetiskt efter upphovsman inom varje geografiskt område. Denna indelning har biblioteket valt att behålla, även om den kan ge upphov till inkonsekvenser, då den inte alltid speglar den moderna världens utseende.
Utöver de efter land sorterade delsamlingarna finns även andra delsamlingar, som till exempel albumsamlingen eller Wallers egen korrespondens. Alla dessa är sökbara i digitala katalogen över Wallers handskriftssamling.

Se en översikt över delsamlingarna i Wallers handskriftssamling

Guldkorn och insyn i en förfluten vardag 

Att ett stort antal berömdheter förekommer med egenhändiga skrifter i samlingen är redan välkänt. Som exempel kan nämnas: 
Torbern Bergman, Olof Rudbeck, Carl von Linné, Emanuel Swedenborg, Anders Ångström, Tycho Brahe, Nils Bohr, Immanuel Kant, Johannes Kepler, Wilhelm Röntgen, Sigmund Freud, Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, James Cook, Ambroise Paré, Louis Pasteur, Marie och Pierre Curie, Nostradamus, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Jean-François Champollion, Daguerre, Napoléon och Gandhi.
Men här finns också många dokument av betydande historiskt och vetenskapligt värde skrivna av personer som är mindre kända idag, kanske rent av bortglömda. Häri ligger en stor del av samlingens storhet, i bredden, i speglingen av den vetenskapliga vardagen i en förfluten tid.

Wallers russin: här kan du bekanta dig närmare med några dokument ur samlingen

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.
 

På biblioteket finns även...

Wallers boksamling

Wallers särtrycksamling (1 MB) 

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.