Uppsala universitetsbibliotek

Wallers omfattande autografsamling började katalogiseras och skannas år 2000. Processen pågick i 8 år.

Sedan dess har katalogen haft olika ansikten. Senast var samlingen sökbar i CERL-portalen. CERL står för Consortium of European Research Libraries, en organisation som har för syfte att främja och synliggöra det europeiska kulturarvet som finns i forskningsbiblioteken.

Numera är Wallers autografsamling även sökbar i Alvin, en digital plattform som har byggts upp vid Uppsala universitetsbibliotek. Alvin är ett redskap för katalogisering och tillgängliggörande av kulturarvsmaterial. Det fylls på kontinuerligt med nya samlingar och används även av andra bibliotek och museer runt om i landet.

På grund av Wallersamlingens internationella karaktär har dokumenten katalogiserats och beskrivits på engelska.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Öppet vardagar 9-18
Avvikande öppettider onsdag 20/9: telefon och chatt öppen kl 13:30 till 18.00.