Läkaren Erik Waller (1875-1955) blev internationellt känd som den kanske främste boksamlaren i modern tid. I boksamlingen ingår cirka 20 000 titlar. Den är en av världens mest omfångsrika och värdefulla samlingar av medicinhistorisk litteratur. I handskriftssamlingen ingår 38 000 originalhandskrifter författade av främst läkare och naturvetare men även av personer verksamma inom andra områden. Utöver dessa samlingar finns också en myntsamling, som förvaras i Uppsala universitets myntkabinett.