Uppsala universitetsbibliotek

Kort biografi

Greta Renborg var uppväxt i Stockholm och efter en tid inom jordbruk, där hon bland annat arbetade med bokföring, fick hon anställning som skrivbiträde på Uppsala stadsbibliotek. Så började en enastående bibliotekskarriär, präglad av engagemang, nyfikenhet och initiativtagande. Året var 1946. Hennes brinnande intresse för litteraturen och dess spridning bidrog till att hon snart anlitades för att starta patientbiblioteket vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Efter avlagd bibliotekarieexamen 1953 for hon till USA och hennes vistelser där gav henne övertygelsen om att biblioteken, för att nå ut i samhället, måste arbeta både aktivt och målmedvetet. När det gällde att "marknadsföra" biblioteken var hon en pionjär och vid hemkomsten fick hon själv förestå den första PR-avdelningen på Stockholm stadsbibliotek.

Inte nog med att hennes idéer tog form i arbetet på det enskilda biblioteket, Greta Renborg började även skriva och undervisa. På bibliotekshögskolan i Borås, där hon 1973 blev lektor, höll hon kurser för blivande bibliotekarier i just PR-frågor. Folkbildning var hennes skötebarn och hon propagerade för att arbetsplatsbibliotek skulle få finnas, samtidigt som hon vidgade perspektivet genom resor och kontakter med kolleger både i Sverige och utomlands. Hennes livs- och yrkeserfarenhet speglas i dryga dussinet böcker och i otaliga artiklar.

1993 blev hon hedersdoktor vid Göteborgs universitet och sedan 1987 delar Svensk biblioteksförening årligen ut ett "Greta Renborgs pris" till det "bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda".

Greta Renborgs donation till Uppsala universitetsbibliotek

Greta Renborg testamenterade hela sitt arkiv samt betydande tillgångar till Uppsala universitetsbibliotek. Ändamålet är bland annat enligt testamentet att "öka kunskapen om personarkivens nyttjande" och synliggöra personarkiven på bibliotek som källor att ösa ur, samt att bedriva informationsverksamhet kring dem, deras bredd, bevarande och tillgängliggörande.

I denna anda ordnade biblioteket seminarierna "Personarkiv i svenska bibliotek" i mars 2008, "Vad varje bibliotekarie bör veta om personarkiv" i november 2009 samt en konferens i samarbete med Umeå universitet i maj 2012 och ett intensifierat arbete med personarkivsfrågor pågår på Uppsala universitetsbibliotek.
 

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.
 

Litteratur

  • Ekstedt, Elsi och Ridbäck, Irma: Greta Renborgs bibliografi 1945-2000 - en vänbok till 80-årsdagen den 6 oktober 2001, Uppsala, 2001.
  • Böcker och artiklar skrivna av Greta Renborg kan du söka i de svenska universitets- och forskningsbibliotekens gemensamma katalog LIBRIS.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.