Palmskiöldska samlingen

Samlingen är uppkallad efter Elias Palmskiöld (1667-1719) och omfattar ca 500 volymer, rörande framför allt svenskt 1600-tal och 1700-talets början. 

Fler handskrifter

Elias Palmskiöld arbetade hela sitt liv för och i arkiv. Han var son till arkivsekreteraren, det vill säga till chefen för Riksarkivet. 1702 tog han över ämbetet, men han var även själv, privat, en stor samlare. Att samla dokument för att rädda information är en grundinstinkt för arkivarien och ofta även för privatsamlaren. Att samla, spara och kopiera för att säkra och mångfaldiga blev hans livshållning. Han samlade arkivalier i original och avskrift, men också tryckta böcker och småtryck. Han gjorde själv mängder av avskrifter och tog dessutom hjälp av kopister. Tack vare hans flit har vi idag tillgång till åtskilliga handlingar som i original gick förlorade i slottsbranden 1697, samt en del mycket sällsynta tryck. 

Palmskiöldska samlingen

Volymerna i Palmskiöldska samlingen är enhetligt inbundna med karaktäristiska ryggar i pergament. Ämnesmässigt är historia, topografi och genealogi övervägande - inte mindre än 61 volymer ägnas svenska släktnamn - vilket gör samlingen mycket användbar för person- och orthistorisk forskning. Men även juridik, teologi och poesi är representerade.

Uppsala universitet köpte samlingen av Palmskiölds änka 1724.    


Källa: Munkhammar, Lars: "Samlarna", in Deras ögonstenar - samlares samlingar i Uppsala universitetsbibliotek, red. Xtina Wootz, Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger 47, 2008. 
 

Katalog

En maskinskriven katalog över Palmskiöldska samlingen finns på handskrifts- och musikenheten i Carolina Rediviva. Ladda ner katalogen (≈73 MB).

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.