Uppsala universitetsbibliotek

Kyrkslaviska tryck

Universitetsbiblioteks samling av kyrkslaviska tryck innehåller drygt 250 verk från 1500-talet till och med 1790-talet.

Med "kyrkslaviska tryck" menar vi tryck på slaviska språk med glagolitiska eller kyrilliska bokstäver före Peter I:s bokstavsreform och motsvarar, enligt Lennart Kjellberg, den ryska termen staropecatnye knigi.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
25 juni-10 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 10-13.
13-31 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 9-15.