Uppsala universitetsbibliotek

Nytt Frödingmaterial

Gustaf Fröding, 28 år, tas våren 1888 in på Ersta sjukhus, Stockholm med diagnosen kronisk alkoholism. Han skrivs ut men behöver snart vård igen och hamnar då på Katarina sjukhus. Där arbetar sjuksköterskan Alma Lindblad.

Sejouren på Katarina blir kort och åter på Ersta minns han med värme syster Alma. Han gör då vad han kan bäst – skriver en dikt och skickar som brev till henne.

Gustaf Frödings arkiv och bibliotek

I humoristiska vändningar liknar han Ersta vid ett kloster där han är munk. Fröding tänker sig att Alma står vid hans gravsten och läser inskriptionen ”Här en stackars munk sin vila funnit…” förebådande den kända ”En fattig munk från Skara” i Frödings debutsamling tre år senare Gitarr och dragharmonika (1891).

Alma Lindblads tre brev daterade 1888 och adresserade till Gustaf Fröding på Ersta sjukhus ingår i Uppsala universitetsbiblioteks Frödingsamling. År 2014 fick biblioteket möjlighet att som ett värdefullt komplement förvärva även Gustafs dikt och hans två brev till Alma på Katarina sjukhus, ett material som fram till nu gått i arv i hennes släkt.

Gustaf Frödings dikt till Alma Lindblad börjar ”Fromma syster! / Ni som helt Er ägnat / åt Ert helgon, Sancta Katarina! / Ni, som har så rikeliga regnat / hjälpens balsam på de armes pina! /Även jag såg livet åter knoppas / när åt mig Ni unga rosor räckte! / Även jag begynte åter hoppas, / när Er röst min duvna ande väckte!”
Han avslutar med: ”Och när orden då Ni hunnit fatta / efter någon undrande förbidan, / skall Ni kanske gå Er väg och skratta, / så Ni måste hålla Er i sidan!”