Gustaf Frödings arkiv och bibliotek

Efter många decennier i Carolinas dunkla magasin kommer poeten Gustaf Frödings efterlämnade papper och böcker ut i ljuset genom den katalog som under Frödingåret (2011) rotts i land och tillgängliggjorts i fritt tillgängliga register.

Arkivet

Samlingen innehåller en stor mängd diktmanuskript och prosautkast, samt Frödings korrespondens. Utöver det finns mycket biografiskt material, som under åren med vördnad samlats och förtecknats av hans systrar Hedda, Cecilia och Mathilda. Särskilt Hedda var mycket mån om att ingen detalj från broderns liv, verksamhet och även sjukdom skulle gå förlorad för eftervärlden, och hon lade mycket möda på att spara och dokumentera allting. I samlingen ingår även släktpapper och pressklipp med artiklar av och om Fröding. Därtill kopior av brev och manuskript som förvaras i andra institutioner.

Förteckning över Gustaf Frödings efterlämnade papper

Utkast av Fröding
Utkast av Fröding

Huvuddelen av Gustaf Frödings efterlämnade papper kom till biblioteket som donation efter systern Heddas bortgång 1951. Men en del kom även i omgångar mellan 1970- och 1990-talen genom litteraturvetaren Germund Michanek. Dessutom har under åren andra accessioner från olika håll kompletterat samlingen. Så till exempel en dikt och två brev till sjuksköterskan Alma Lindblad, som dessförinnan förvarats i privatägo.

Gustaf Fröding, 28 år, tas våren 1888 in på Ersta sjukhus, Stockholm, med diagnosen kronisk alkoholism. Han skrivs ut men behöver snart vård igen och hamnar då på Katarina sjukhus. Där arbetar sjuksköterskan Alma Lindblad. Sejouren på Katarina blir kort och åter på Ersta minns han med värme syster Alma. Han gör då vad han kan bäst - skriver en dikt och skickar som brev till henne.

I humoristiska vändningar liknar han Ersta vid ett kloster där han är munk. Fröding tänker sig att Alma står vid hans gravsten och läser inskriptionen ”Här en stackars munk sin vila funnit…” förebådande den kända ”En fattig munk från Skara” i Frödings debutsamling tre år senare Gitarr och dragharmonika (1891).

Alma Lindblads tre brev daterade 1888 och adresserade till Gustaf Fröding på Ersta sjukhus ingår i Uppsala universitetsbiblioteks Frödingsamling. År 2014 fick biblioteket möjlighet att som ett värdefullt komplement förvärva även Gustafs dikt och hans två brev till Alma på Katarina sjukhus, ett material som fram till nu gått i arv i hennes släkt.

Gustaf Frödings dikt till Alma Lindblad börjar ”Fromma syster! / Ni som helt Er ägnat / åt Ert helgon, Sancta Katarina! / Ni, som har så rikeliga regnat / hjälpens balsam på de armes pina! /Även jag såg livet åter knoppas / när åt mig Ni unga rosor räckte! / Även jag begynte åter hoppas, / när Er röst min duvna ande väckte!”
Han avslutar med: ”Och när orden då Ni hunnit fatta / efter någon undrande förbidan, / skall Ni kanske gå Er väg och skratta, / så Ni måste hålla Er i sidan!”

Biblioteket 

Gustaf Frödings bibliotek innehåller främst böcker som han, med största sannolikhet, hade med sig under den tid han tillbringade som patient vid Uppsala hospital. De flesta bär marginalanteckningar av hans egen hand. Här finns också enstaka böcker, som tillhört systrarna Cecilia och Hedda.

Troligen fick Hedda böckerna av Frödings läkare i Uppsala, Frey Svenson (1866-1927), vid Gustafs bortgång 1911, och de testamenterades till biblioteket tillsammans med arkivet.

Förteckning över Gustaf Frödings bibliotek
 

Annat Frödingrelaterat material

I universitetsbiblioteket förvaras även porträtt och andra bilder med anknytning till Gustaf Fröding och hans släkt.

Bildmaterial med anknytning till Gustaf Fröding


Litteratur

Ejewall, Peter: "Frödingporträtt på väg - Från patientfoto till kändisbild", Biblis nr 55, 2011.
 

Media

Infruset kommer hem (UNT, 2013-02-06): läs hur en webbutställning om Gustaf Fröding på Uppsala universitetsbibliotek inspirerade Mando Diaos Frödingalbum.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.