Uppsala universitetsbibliotek

Gunnar Ekelöfs arkiv

Ett av många arkiv som finns inlagda i e-katalogen Alvin är arkivet efter författaren och poeten Gunnar Ekelöf (1907-1968).

Samlingen är mycket omfattande och innehåller bland annat manuskripten till de kända diktverken ”Sent på jorden”, ”Färjesång” och ”Non Serviam” samt material och manuskript till ”Díván-trilogin”. För den som vill stifta närmare bekantskap med Ekelöf finns skolbetyg, självbiografiska texter, räkningar och papper om familjen som sammantaget kan hjälpa oss att inte bara se författaren utan även personen Gunnar Ekelöf.

Fler handskrifter

Porträttbild från Gunnar Ekelöfs pass 1966

Aforismutkast. Ett exempel på mindre känt material som påträffas i samlingen

Uppsala universitetsbibliotek köpte samlingen 1970. Den bestod då av material författaren haft i sin ägo då han avled men har senare kompletterats med material även från andra som innehaft papper i anslutning till Ekelöf.

Ekelöf blev ledamot av Svenska Akademien 1958.  Förutom egen diktning översatte han också flera nya utländska författare till svenska. Både under sin livstid och efter sin död har han påverkat och inspirerat efterkommande diktare och författare och räknas som en av Sveriges viktigaste litterära personligheter. 

Se katalogen i Alvin

FLER ARKIV I ALVIN

Gunnar Ekelöfs arkiv är bara ett av de arkiv vars katalog nu har blivit mer lättåtkomlig för användarna. Arbetet med förteckning av personarkiv vid Uppsala universitetsbibliotek stöds av en generös donation av den framlidna bibliotekarien Greta Renborg

Se fler arkiv 

Läs mer om enskilda arkiv på Carolina Rediviva.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.