Uppsala universitetsbibliotek

Catechismus Catholicorum

Catechismus Catholicorum är en unik katekes från 1585 och den anses vara ett av de äldsta kända trycken på lettiska. Boken har därför stor betydelse för studiet av det lettiska språket.

Katekesen är en översättning från latin av Petrus Canutius (1521- 1597) verk Parvus catechismus catholicorum eller Institutiones christianae pietatisCatechismus Catholicorum är tryckt i Vilnius av Daniel Lancicius. Översättaren antas vara den lärde jesuitmunken Ertmannus Tolgsdorf (d. 1620).

Tryckningen av denna bok startades av jesuitmunkar som vid den tiden var bosatta i Vilnius. Det är ett häfte i duodecimoformat (12:o), i sin helhet omfattande 36 blad (A-F6).  Denna bok – som av svenskarna bortfördes från jesuitkollegiet i Riga år 1621 som krigsbyte – omnämns som Catechismus catholicus i samband med en inventering av böcker från jesuitkollegiet utförd av Johannes Bothvidi, senare biskop i Linköping. Böckerna från Riga skänktes till Uppsala Universitet år 1622. Catechismus catholicorum betraktas som ett unikt bokverk som haft betydelse för studiet av det lettiska språket. Texten utgavs i S:t Petersburg 1915 med kommentarer av professor E.A. Wolter.

Katekes

Förutom exemplaret i Uppsala har fragment av denna katekes hittats i Skara stiftsbibliotek. Texten i katekesen översattes redan 1579 till svenska av jesuitprästen Laurentius Nicolai Norvegus – alias Kloster Lasse – verksam i Sverige vid denna tid. Det enda kända exemplaret av denna översättning förvaras i Helsingfors universitetsbibliotek.

Boken har hyllsignum: Utl.Rar. 174

Här kan du se en digital kopia av Catechismus catholicorum

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.