Uppsala universitetsbibliotek

Bibliothèque Wahlund

Universitetsbiblioteket mottog på 1890-talet stora donationer av provensalsk och allmän romansk litteratur av docenten i romanska språk, Carl Wahlund.

Vid den tiden kunde endast Bibliothèque Nationale i Paris tävla med honom om fullständighet när det gällde samlingar som rörde fornfranskans filologi och litteratur. Totalt omfattar donationen cirka 6 500 band och broschyrer.

Donationen är fortfarande till stora delar sammanhållen som "Bibliothèque Wahlund".

Docent Carl Wahlund (1846-1913), från och med 1892 professors namn, var en mycket kunnig och flitig boksamlare, därtill ekonomiskt oberoende. Hans styrka låg i samlandet inom sina vetenskapliga intressen. Endast Bibliothèque Nationale i Paris kunde tävla med honom om fullständighet när det gällde samlingar som rörde fornfranskans filologi och litteratur.

Bibliothèque Wahlund.

1892 donerade han sin provensalska samling till universitetsbiblioteket och följande år deponerade han hela sin romanska samling. Den senare överfördes till biblioteket genom testamentarisk gåva 1913. Trycksamlingen kompletterades även med Wahlunds handskriftssamling. Totalt omfattade donationerna cirka 6 500 band och broschyrer. För att ytterligare bidra till bibliotekets samlingar donerade Carl Wahlund även pengar för framtida bokinköp.

Det tryckta materialet i samlingen är sökbart i Katalog -1962 och förekommer också till viss del i Libris och i vår lokala katalog. Att en bok tillhört Carl Wahlund ser man genom att den som hylluppställning fått beteckningen "BW" kombinerat med olika tillägg beroende på ämne eller annan uppställning. 

Litteratur

Wahlund, Carl, Ouvrages de philologie romane et textes d'ancien français faisant partie de la bibliothèque de M. Carl Wahlund à Upsal. Liste dressée d'apres ... Gaston Paris, Uppsala, 1889.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
25 juni-10 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 10-13.
13-31 augusti: telefon och chatt öppen vardagar 9-15.