Uppsala universitetsbibliotek

Musikalier

Musiksamlingarna i Uppsala universitetsbibliotek består av tryckta och handskrivna noter, från 1200-talet och framåt. Samlingarna speglar musicerandet i olika miljöer, till exempel vid svenska och utländska kloster, kungliga och furstliga hov, borgerlig hemmiljö samt vid det egna universitetet.

Det finns också en stor samling med tryckta schlagernoter från mitten av 1900-talet. I musiksamlingarna ingår även moderna utgåvor av många kompositörers samlade verk och dagsaktuellt svenskt musiktryck.

Sök och hitta musikalier

Om musiksamlingarna

Samlingarna har sedan 1600-talet byggts upp genom donationer, byten och köp. En större grupp av äldre musiktryck är krigsbyten från trettioåriga kriget, medan modernare svenska tryckta noter har förvärvats genom pliktleverans

Till bibliotekets förnämsta musikskatter räknas Dübensamlingen med musik från 1600-talet och början av 1700-talet, Cancionero de Uppsala - ett unikt tryck med spansk musik från 1500-talet - samt Mozarts egenhändiga utkast till ett avsnitt ur en av hans mest spelade operor, Trollflöjten. I samlingarna ingår även Gimosamlingen från Gimo herrgård och Leufsta musiksamling från Lövstabruk. Några samlingar har kopplingar till enskilda kompositörer, såsom Hugo Alfvén-samlingen och Joseph Martin Kraus-samlingen.

I butiken i Carolinas entréhall kan du köpa skivor med musik ur samlingarna.

Ur musiksamlingen.

Den allmänna musiksamlingen - noter från alla tider

Bibliotekets allmänna musiksamling sträcker sig i tiden från den tvåstämmiga Magnushymnen, nedskriven på Orkneyöarna på 1200-talet, till ”årets bästa låtar” från i fjol.

Biblioteket är ett av landets allra mest välförsedda när det gäller musik i tryck och handskrift från äldre tider. Höjdpunkterna i musiksamlingen är många. Här finns till exempel en unik flöjtsonat av Vivaldi och skisser till Allan Petterssons andra symfoni.

De svenska nottrycken kommer till biblioteket som pliktleverans, liksom annat svenskt tryck. Verk av svenska tonsättare som Stenhammar och Rosenberg har ofta publicerats i Danmark och därmed inte ingått i pliktleveranserna. All svensk musik finns alltså inte här, men mycket. Samlingsutgåvor av flera av de största tonsättarnas verk, som Bachs, Mozarts och Wagners, finns också.

Sedan 1986 katalogiseras bibliotekets tryckta noter i den nationella katalogen LIBRIS och går även att söka i Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Beställningar måste däremot göras för hand på lånesedel i specialläsesalen. Noter får inte lånas hem men kan beställas som kopior. Undantag kan i vissa fall göras för musikforskare.

Vid sidan av den allmänna musiksamlingen finns noter också i andra handskrifts- och musiksamlingar, främst i Gimosamlingen och Leufsta musiksamling. Musikalier kan också ingå i enskilda arkiv.

Sök och hitta musikalier

Kataloger online

 • Katalog över vokalmusik i handskrift. (≈29 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över vokalmusik i handskrift i tabulatur. (≈30 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över instrumentalmusik i handskrift. (≈30 MB) Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970. (digitaliserad papperskatalog)
 • Aurivillius. Katalog tryckt 1814 som visar beståndet av musiktryck, böcker och tidskrifter i Uppsala universitetsbibliotek till och med år 1796. (digitaliserad papperskatalog)
 • Katalog över musiktryck -1970. Innehåller tryckta noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Musikkatalog 1970-1980. Katalog över tryckta och handskrivna noter förvärvade av universitetsbiblioteket fram till och med 1980.
 • Uppsala universitetsbiblioteks katalog. Där hittar du noter tryckta från och med 1986. 
 • LIBRIS. Nationell katalog som bland annat innehåller den svenska produktionen av musiktryck.
 • Medeltida musikhandskrifter i C-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. (digitaliserad papperskatalog)
 • Dübendatabasen. Katalog över Dübensamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är skannade och tillgängliga direkt i databasen. 
 • RISM. Internationell katalog över musiktryck och musikhandskrifter till och med cirka år 1800, däribland Uppsala universitetsbiblioteks.
 • Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv där du bland annat kan söka efter enskilda arkiv i Uppsala universitetsbibliotek, där musikalier kan ingå.

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge enbart en del av notbeståndet på Uppsala universitetsbibliotek. Kulturarvsavdelningen hjälper dig i övrigt med sökning i musiksamlingarna.

Guldkorn ur musiksamlingarna

I musiksamlingarna finns noter av stort internationellt intresse. Här är några av guldkornen i bibliotekets musiksamlingar:

Cancionero de Uppsala - en unik samling med spansk vokalmusik, tryckt i Venedig 1556 [Utl.vok.mus.tr. 611]

Dübensamlingen - en samling från den svenska stormaktstiden med bland annat italiensk, tysk, fransk och svensk vokal- och instrumentalmusik

Mozarts notskrift - innehåller frimurarkantaten Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt (KV 619) samt utkast till Trollflöjten (KV 620) och La clemenza di Tito (KV 621) [Vok.mus.hs. 133]

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.
OBS! Ändrade öppettider onsdag 17/10: chatt och telefon öppet 9:00-11:30, 13:00-18:00.