Uppsala universitetsbibliotek

Sök handskrifter

På Carolina Rediviva finns många handskriftssamlingar. Det mesta söker du på plats via kataloger som tillhandahålls av Kulturarvsavdelningen, men några samlingar är sökbara via digitala kataloger.

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge enbart en liten del av handskriftsbeståndet på Uppsala universitetsbibliotek. Personalen i Specialläsesalen på Carolina Rediviva kan hjälpa dig med din sökning på plats.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.