Uppsala universitetsbibliotek

Arkivet efter indiankännaren Einar Malm nu katalogiserat

Einar Malm (1900–1988) var författare och konstnär och skrev sakkunnigt om Nordamerikas indianer. Hans produktion av indianhistoria omfattar ett halvdussin boktitlar och mängder av tidskriftsartiklar. 1988 överlämnades Einar Malms personarkiv till Uppsala universitetsbibliotek som gåva och det är nu uppordnat och förtecknat och finns tillgängligt via Alvin, en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Fler handskrifter

Titelsida
Nordamerikas indianer


Att indianintresset väcktes tidigt visar ett exempel från arkivet: handskriften med signum Einar Malm 3, förutom att vara inbunden som en riktig bok, är vackert framställd och illustrerad av en hängiven 17-åring.
 

Illustration på titelsidan
Einar Malm: illustrerad titelsida till hans handskrivna ungdomsverk om Nordamerikas indianer


 

Björndansen
Björndansen

Den unge indianforskaren skriver som efterskrift till sitt verk: ”Denna bok påbörjades i nådens år 1917 den andra månadens 21:a dag och avslutades kl 7 e.m. i den fjärde månadens 11:e dag. Denna bok är det enda av författarens egen hand skrivna exemplaret. Till yttermera visso äro alla här ingående uppsatser, vilka förelegat i koncept, i eld uppbrända.”
 

Fler arkiv i alvin

Einar Malms arkiv är bara ett av de arkiv vars katalog nu har blivit mer lättåtkomlig för användarna. Arbetet med förteckning av personarkiv vid Uppsala universitetsbibliotek stöds av en generös donation av den framlidna bibliotekarien Greta Renborg

Se fler arkiv

Läs mer om enskilda arkiv på Carolina Rediviva.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.