Uppsala universitetsbibliotek

Nykatalogiserade arkiv i Alvin

På handskrifts- och musikenheten pågår ett kontinuerligt arbete med att katalogisera universitetsbibliotekets person- och institutionsarkiv - så kallade enskilda arkiv - i den Alvin, som är en plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Arbetet stöds av en generös donation av den framlidna bibliotekarien Greta Renborg. Följande lista, som uppdateras kontinuerligt, visar de arkiv som senast har katalogiserats i Alvin. Länkarna leder till katalogposterna.

Senast inlagda i katalogen

Dahlgren, Ossian (1888-1976), botanist, biolog

Guilletmot, Astrid (1914-2015 ) och släkten

Paul, Adolf (1863-1943), författare

Andra nykatalogiserade arkiv i alvin

Abenius, Margit (1899-1970), författare, litteraturkritiker

Alinska handskriftssamlingen (efter Oscar Alin, 1846-1900, professor)

Almquistiana (efter Carl Jonas Love Almqvist, 1793-1866, författare, samt andra ur släkten Almquist)

Ambrosiani, Sune (1874-1950), kulturhistoriker, museiman

Andrae, Ellen (1889-1965)

Arrhenius, Johan Petter (1811-1889), botanist och agronom

Askesamlingen

Baumbach, Axel Herman Kristofer (1857-1931), fil.kand.

Beckman, Bengt Alexander (1881-1935), fysiker och Beckman, Anna (1885-1973), fysiker

Bortkiewicz, Ladislaus von (1868-1931), statistiker

Boye, Karin (1900-1941), författare

Cederströmska arkivet (av och om släkten Cederström)

Drake, Sigrid (1878-1930), lektor

Ekelöf, Gunnar (1907-1968), författare. Läs mer om Ekelöfs arkiv

Enequist, Gerd (1903-1989), geograf, professor

Engländer, Richard (1889-1966), musikforskare

Forsberg, Iris (1910-1995), konstnärsmodell

Fridegård, Jan (1897-1968), författare

Fries, Carl (1895-1982), fil. dr.

Fröding, Gustaf (1860-1911), författare. Läs mer om Frödings arkiv

Gustafsson, Lars (f. 1936), författare och professor

Gustavianska samlingen (efter kung Gustav III)

Göthe, Maja (1897-1995)

Göthe, Gustaf (1882-1956), pedagog

Hamberg, Axel (1863-1933), geolog och professor

Helander, Per Josef (1870-1905), fil.dr. och pastorsadjunkt

Hellberg, Johan Carl (1815-1877), tidningsman och postdirektör

Henschen, S(alomon) E(berhard) (1847-1930), läkare

Herdin, Karl Wilhelm (1854-1940)

Herrlin, Olof (1914-1992), biskop

Hjärne, Harald (1848-1922), professor och politiker. Läs mer om Hjärnes arkiv

Höjer, Torvald (1876-1937), historiker och diplomat

Indebetou, Carl Gustaf (1801-1893), riksdagsman och Indebetou, Daniel (1772-1818), bruksägare

Kieseritzky, Fjodor von (1901-1946), språkforskare och orientalist

Killanderska släktarkivet

Knorring, Sophie von (1797-1848)

Kolmodin, Johannes (1884-1933), historiker och diplomat

Kruse, Charles Samuel (1866-1937), läkare

Lidman, Sara (1923-2004), författare

Lind, E(rik) H(enrik) (1849-1931), bibliotekarie, namnforskare

Linder, Nils (1835-1904), språkforskare

Linderholm, Emanuel (1872-1937), teolog och professor

Lämmerhirt, Karin (1872-1968), lärarinna

Malm, Einar (1900-1988), författare, konstnär, indiankännare. Läs mer om Malms arkiv

Martinson, Harry (1904-1978), författare. Läs mer om Martinsons arkiv

Meyer, Ernst (1854-1914), litteraturhistoriker, bibliotekarie

Milveden, Ingmar (1920-2007), musikforskare, tonsättare, kyrkomusiker

Montelius, Oscar (1843-1921), arkeolog, riksantikvarie

Mörner, Robert (1866-1961), lärare, officer

Nilsson, Bo (f. 1937), tonsättare

Nilson, Peter (1937-1998), astronom, författare

Nyberg, H. S. (1889-1974), orientalist och professor

Olaus Petri-stiftelsen (1908-)

Studentföreningen Philochoros arkiv (1880-)

Posseska handskriftssamlingen

Reding, Yngve (1879-1961), folkskollärare

Ridderbjelkska släktarkivet

Ramberg, Ludwig (1874-1940), professor

Rosén, Seth (1883-1953), geolog och musikforskare

Rosman, Holger (1871-1937), direktör

Rydberg, Carl Hugo Albert (1863-1921), läroverksadjunkt

Rääf, Leonhard Fredrik (1786-1872), fornforskare och samlare

Sandberg, Fredrik (1837-1906), kyrkoherde

Stiernstedt, Marika (1875-1954), författare

Stolpe, Sven (1905-1996), författare och forskare

Svanfeldt, Nils (1880-1959), operasångare. Läs mer om Svanfeldts arkiv

Svenska sköldebrev och frälsebrev i original

Säve-Söderbergh, Gunnar (1910-1948), paleontolog, geolog

Tegen, Gunhild (1889-1970), författare

Tamm, Alfhild (1876-1959), läkare

Törnblom, Agnes (1856-1929), lärarinna

Törnquist, Algot (1890-1959), kyrkoherde

Uppsala Humanistiska Förbund (1896-)

Vahlquist, Bo (1909-1978), läkare, professor

Westman, Karl Gustaf (1876-1944), professor, politiker

Wiklund, K. B. (1868-1934), professor

Zöller, Egon (1847-1891), filosof och Zöller, Siri (1845-1896)

Ödman, Pelle (1838-1911), lektor

Öhrvall, Hjalmar (1851-1929), professor och med. dr.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.

Läs mer om bibliotekets enskilda arkiv

Till söksidan

Fler handskrifter

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.