E-böcker

Uppsala universitetsbibliotek köper eller prenumererar på cirka 400 000 e-böcker. Böckerna köps från olika förlag som alla har sina egna plattformar med olika sätt att visa e-böckerna på. Regler för användning och ”lån” skiljer sig åt, så man kan behöva kontrollera villkoren för de olika e-bokssamlingarna.

E-bokssamlingar

AccessMedicine (70 titlar)
Medicinska referensverk, bland annat Harrison's Online, Goodman & Gilman's Pharmacology och Lange Educational Library. Innehåller även bilder, video och självrättande tester. Uppdateras dagligen.

Copying/printing: Text and images may be printed for your own use or for use in teaching. Printing allowance is one chapter per session. 
Downloading: No
Simultaneous user access: 3 simultaneous users per title.


Cambridge books online (15 000 titlar)
E-böcker inom alla ämnen från Cambridge University Press. Observera att titlar kategoriserade som "Textbooks" inte ingår.

Copying/printing: Chapters may be printed and copied.
Downloading: Chapters may be downloaded to a computer as PDF files.


Cambridge Histories Online  (250 titlar)
Historiska textböcker inom många områden, bland annat konst, vetenskap och språk. De är indelade ämnesvis vilket gör det enkelt att söka igenom en rad områden av historiskt intresse. Här finns mycket bibliografiska referenser och andra sökfunktioner som lämpar sig för historisk forskning. Innehåller mer än 250 titlar från 1960-talet och framåt.

Copying/printingThe rules on copying and printing may vary among the titles in the collection. The general rule is max. 5% or one chapter per title, whichever is the greater.
Downloading: The rules for downloading may vary among the titles in the collection. The general rule is max. 5% or one chapter per title, whichever is the greater. Chapters can be downloaded as PDF files.


Dawsonera
Plattform med titlar från olika förlag där Uppsala Universitetsbibliotek köper enstaka titlar.

Copying/printing: Copying and printing allowance is 5% per title. Copying and printing can only be done from the online Reader, not from a downloaded book. 
Downloading: Titles may be downloaded as PDF files which expire after one day, and can also be read on e-readers. Downloading requires Adobe Digital Editions or Bluefire Reader.


Early European Books. Collection 1. Royal Library, Copenhagen
Early European Books är en samling av inskannad äldre europeisk litteratur. Fokus ligger på europeisk litteratur tryckt före år 1700, och verken är inskannade i sin helhet. Denna första del innehåller inskannade böcker från Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn, däribland deras exemplar av Tycho Brahes verk.


Early European Books. Collection 2. National Central Library of Florence
Early European Books är en samling av inskannad äldre europeisk litteratur. Fokus ligger på europeisk litteratur tryckt före år 1700, och verken är inskannade i sin helhet. Denna andra del innehåller inskannade böcker från Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.


Ebook Central (ca 140 000 titlar)
Engelskspråkiga e-böcker inom många olika ämnesområden, till exempel ekonomi, humaniora, utbildning, naturvetenskap och medicin. E-böcker från Ebrary ingår numera i denna samling.

Copying/printing: Copying of text is normally limited to 20% of a title and the default printing allowance is 40%, unless the publisher of a specific title has other limitations. Similar restrictions apply when you read ebooks offline 
Downloading: Most titles may be downloaded and “borrowed” for 21 days before they expire, but some e-books may only be downloaded for 24 hours. For reading online, users only need to have access to a browser on their device. No plug-ins are needed. For downloading to a computer or laptop for offline access users need to have Adobe Digital Editions installed. For downloading to a tablet or phone for offline access, users need to have Bluefire Reader installed.
Other: The content of Ebook Central changes occasionally. More information about Ebook Central


EBSCOhost eBook Collection  (1700 titlar)
E-böcker inom sociologi, statsvetenskap, ekonomi, juridik, biblioteks- och informationsvetenskap, informatik, medie- och kommunikationsvetenskap, statistik och socialt arbete. Hette tidigare NetLibrary.


ECCO - Eighteenth Century Collections Online  (150 000 titlar)
Engelskspråkiga böcker tryckta i Storbritannien på 1700-talet. Även viktigare verk tryckta i Nordamerika. Alla böcker i fulltext. För samsökning med EEBO, använd EEBO.

Copying/printing: Printing allowance is up to 250 pages in one session. Using images from ECCO in your own material is very limited and requires approval.
DownloadingYou can download ut to 250 pages at a time in pdf format.


EEBO - Early English Books Online, 1475-1700  (100 000 titlar)
Böcker på engelska utgivna 1475-1700 i fulltext. Allt ifrån den första tryckta boken på engelska till Shakespeare. En stor källa till historiskt material inom litteratur, historia, vetenskap, musik mm. Även samsökning med ECCO. Böckerna får laddas ner och skrivas ut.

Copying/printing: Whole titles may be printed.
Downloading: Whole titles may be downloaded to a computer as PDF files. They can also be transferred to, for example, an e-reader.


Elsevier eLibrary
E-bokspaket med titlar inom medicin och farmaci. Innehåller kursböcker.

Copying/printing: Print up to 5% of an ebook within a 24 hour period.
Downloading: Possible to download books and read offline. You need to install iPublishCentral Reader on your computer/device. A book can be used for a week, and then downloaded again if needed. Unlimited number of downloads.


Emerald eBook Series Collection Business, Management and Economics (550 titlar)
Denna samling innehåller över 550 volymer från över 70 serier som kännetecknas av relevant, internationellt innehåll inom områden som strategi, nationalekonomi, redovisning och finansväsen. Täcker åren 1991-2010.


Gale Virtual Reference Library (8 titlar)
Uppslagsverk inom olika områden: Endangered Species, Environmental Encyclopedia, Pollution A to Z, Water: Science and Issues, Gale Encyclopedia of Science, Encyclopaedia Judaica, Encyclopedia of Religion, New Dictionary of the History of Ideas.

Copying/printing: No limits on printing articles. Articles from certain titles may be recorded as audio files and downloaded as MP3 files.
Downloading: Documents may be downloaded in either HTML format, or PDF format. Regardless of which format you use, images cannot be downloaded, but in HTML files a link may be created to the original document.


IEEE explore Digital library (1200 titlar)
E-böcker från Wiley och MIT Press inom datavetenskap och ingenjörsämnen.

Copying/printing: Chapters may be copied and printed.
Downloading: Chapters may be downloaded in PDF format.


IMF eLibrary
Samtliga böcker, rapporter, tidskrifter och statistiska databaser som ges ut av Internationella Valutafonden (International Monetary Fund - IMF)

Copying/printing: You can print our chapters or whole books and articles.
DownloadingTitles may be downloaded in thw following formats: pdf, ePub, MOBI.


Knovel  (1850 titlar)
Referensverk och handböcker inom i huvudsak teknik, kemi och materialvetenskap i fulltext från en mängd olika förlag. Det går att söka i alla böcker samtidigt och allt innehåll är interaktivt. Möjligt att bearbeta befintliga grafer och tabeller i böckerna och exportera till andra program.

Copying/printingMax. 10% or 25 pages may be printed.
Downloading: Chapters can be downloaded in pdf format.


Lecture Notes in Computer Science (5700 titlar)
Vetenskaplig serie inom datavetenskap och informationsteknologi.

Copying/printingNo limits on copying or printing individual pages or chapters. 
Downloading: Chapters may be downloaded in HTML or ePub format.


Lecture Notes in Mathematics (2050 titlar)
Vetenskaplig serie inom matematik, täcker åren 1964-2013.

Copying/printingNo limits on copying or printing individual pages or chapters. 
Downloading: Chapters may be downloaded in HTML or ePub format.


Legal Classics Library (1400 titlar)
Äldre klassiska verk från juridiken och näraliggande ämnesområden.

Copying/printing: No limits on copying or printing individual pages or chapters. 
Downloading: Articles can also be downloaded as PDF or text.


MedicinesComplete (12 titlar)
Referensverk som ger evidensbaserad information om mer än 10 000 läkemedel, gifter, interaktioner och naturmedel. Bland annat ingår Martindale.

Copying/printing: Whole titles may be printed for your own use.
Downloading: No, titles cannot be downloaded and saved on your own computer.
Simultaneous user access: 2 simultaneous users per title.


Nationalencyklopedin (1 titlel)
Stort svenskt uppslagsverk

Copying/printing: Entire articles may be printed for your own use. 
Downloading: No, articles may not be downloaded and saved on your own computer.


NetLibrary - se EBSCOhost eBook Collection.


Oxford English Dictionary (1 titel)

En unik källa till vetenskaplig information om betydelse, ursprung och uttal av både gamla och nya engelska ord.

Copying/printingWhole articles may be printed. 
Downloading: Articles may be saved on the website if you create a personal account.
Other: Articles may be e-mailed (also to non-subscribers; the article is free to use for 3 days).


Oxford Reference Online - The Premium Collection  (175 titlar)
Samsökningsbara referensböcker från Oxford University Press inom alla ämnesområden. Innehåller dessutom över 20 000 citat från Oxford Dictionary of Quotations.

Copying/printing: Whole articles may be printed. 
Downloading: No, articles may not be downloaded, but the text may be saved on the website if you create a personal account.


Oxford Scholarship Online (8100 titlar)
Böcker inom många olika ämnesområden, t.ex. konst, ekonomi, fysik och folkhälsa.

Copying/printing: Printing allowance is up to 5% of the content or one chapter per title, whichever is the greater. 
Downloading: You can download chapters and save them on your computer.
Simultaneous user access: Limited number of simultaneous users.


PsycBooks  (1800 titlar)
Böcker och kapitel inom ämnet psykologi. Bland annat Encyclopedia of Psychology.

Copying/printing: No limits on printing titles chapter by chapter. 
Downloading: Chapters may also be downloaded as pdf.


Royal Society of Chemistry e-books 1968-2013
Samtliga böcker utgivna av Royal Society of Chemistry åren 1968-2013.


Safari books online (100 titlar)
Böcker inom datavetenskap och speldesign. OBS! Max fem samtidiga användare.

Copying/printingTitles may be printed in small sections.
Downloading: No
Simultaneous user access: 2 simultaneous users per title.


Sage e-reference (15 titlar)
Referensverk och uppslagsverk inom psykologi, medicin och samhällsvetenskap.

Copying/printingArticles may be printed.
Downloading: Articles and chapters can be downloaded in pdf format.


SPIE ebooks (200 titlar)
Böcker inom optik och fotonik. Monografier, referensverk och guider.

Copying/printingChapters may be printed.
Downloading: Chapters may be downloaded in PDF format.


Springer e-books 2005-2016 (47 000 titlar)
Engelskspråkiga böcker utgivna av förlaget Springer och publicerade 2005-2016. Inga begränsningar avseende utskrift, kopiering och nedladdning.

Vi har också tillgång till:

Copying/printingWhole titles may be printed or chapter by chapter. 
Downloading: Whole titles may be downloaded or chapter by chapter in pdf och ePub format.


Springer Protocols  (16 000 titlar)
16 000 protokoll i fulltext ur bland annat Methods in molecular biology och Methods in molecular medicine. Innehåller även ett stort antal Laboratory Handbooks och Springer Laboratory Manuals.

Copying/printingProtocols may be printed.
Downloading: Protocols may be downloaded in PDF format.


Synthesis (475 titlar)
Böcker inom datavetenskap och ingenjörsämnen. Korta e-böcker, s.k.lectures som sammanfattar forskningen inom ett ämne. Lätta att läsa men samtidigt med mer djup och analys än en tidskriftsartikel.

Copying/printing: Whole lectures may be printed.
Downloading: Whole lectures may be downloaded.
Other: Interlibrary loans are allowed.


Thieme Ebook Library (64 titlar)
Textböcker och atlaser, Flexibooks, inom både grundläggande och klinisk medicin. Böckerna kan laddas ner till en egen dator (läsprogrammet iOffline finns att ladda ner från plattformen).

Copying/printing: No
Downloading: Titles may be downloaded (first download the reader programme iPublishCentral/iOffline from the platform).


World Bank eLibrary (5000 titlar)
Världsbankens publikationer i fulltext.

Copying/printingWhole titles or chapters may be printed.
Downloading: Whole titles may be downloaded as PDF or ePub-files. Chapters can be downloaded in pdf-format.