Uppsala universitetsbibliotek

Dagstidningar

Vill du läsa dagens tidning, eller söker du artiklar i en äldre dagstidning?

Universitetsiblioteket har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser.

 

Svenska dagstidningar

Många svenska dagstidningar är sökbara i fulltext i databasen Retriever Research (Mediearkivet). Tidningarna har olika startår men man kan komma ca 25 år bakåt för vissa titlar, ibland längre.

Alla svenska dagstidningar för perioden 1979-2013 är mikrofilmade. Många tidningar är filmade redan från startåret. Kungliga biblioteket ansvarade för mikrofilmningen av svenska dagstidningar. I deras förteckning över Mikrofilmade svenska dagstidningar framgår vilka filmer som finns vid Uppsala universitetsbibliotek.

Kungliga biblioteket arbetar med digitalisering av svenska dagstidningar utgivna från 2014 och framåt. För mer information om detta, se Kungliga bibliotekets sida Dagstidningar & tidskrifter.

Mikrofilmade dagstidningar kan läsas i mikrofilmsrummet på Carolina Rediviva. Det ligger på  plan 5 (hiss) eller 1 trappa upp från läsesal C. Här hittar du framför allt mikrofilmade svenska dagstidningar. Även några utländska dagstidningar finns på mikrofilm, liksom vissa äldre svenska tidskrifter (Allers, Se, Tidevarvet, Vi m.fl.).

I mikrofilmsrummet finns också läsapparater med kopieringsfunktion.

Kungliga biblioteket har digitaliserat ett urval ur vissa äldre svenska dagstidningar, som speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal.
Se databasen Digitaliserade svenska dagstidningar och tidningar.kb.se.

Utländska dagstidningar i digital form

Databasen Library Press Display ger tillgång till över 1000 dagstidningar från 82 länder, och fulltexten finns tillgänglig i upptill 60 dagar bakåt. Innehållet motsvarar de tryckta utgåvorna.

Databasen Factiva innehåller nyhetsmaterial från 118 länder på 22 olika språk från bland annat dagstidningar och affärstidningar.

Universitetsbiblioteket erbjuder även tillgång till några äldre digitaliserade dagstidningar:

Tryckta dagstidningar

De flesta enhetsbibliotek prenumererar på några svenska dagstidningar, men de sparas vanligtvis endast en kort tid. 
Ett större urval svenska och utländska dagstidningar finns på Carolinabiblioteket. Där läggs dagens tidningar ut i Tidskriftsläsesalen (TLS). De svenska sparas en vecka och de utländska ca 1 månad. Lista över dagstidningar som finns i tidskriftsläsesalen på Carolinabiblioteket.

Äldre svenska dagstidningar i original (pappersformat) finns på Carolina Rediviva till och med utgivningsåret 1850. Dessa kan beställas i eller via Carolinabibliotekets information och läses därefter i Specialläsesalen. De äldre dagstidningarna kan sökas i en kortkatalog. Efter 1851 finns de svenska dagstidningarna endast på mikrofilm.

Sök och hitta dagstidningar och artiklar

Förutom i de databaser som nämns ovan kan du även söka artiklar och dagstidningar här: 

 Se även