Uppsala universitetsbibliotek

Bilder

Detalj ur Uppsala från söder, akvarellerad teckning av Carolina Sjöman, ca 1840-50

-

Biblioteket har stora bildsamlingar med gravyrer och litografier, teckningar, vykort, fotografier och tryckta bilder. Motiven är framförallt porträtt och topografiska vyer samt historiska händelser. En liten del av samlingarna är sökbar i Alvin, Uppsala universitetsbiblioteks plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Kontakta Kart- och bildenheten för hjälp med sökning i andra kataloger och förteckningar eller direkt i samlingarna.

Sök och hitta bilder

Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Portalen innehåller endast en mindre del av allt kart- och bildmaterial.

Du kan även söka bilder fria att använda i undervisning och utbildning i bilddatabasen Britannica´s Image Quest. Innehållet kommer bland annat från National Geographic Society, Getty Images, Oxford Scientific, National Portrait Gallery, Nature Picture Library och Universal Images Group.

Tryckta kataloger

Davidsson, Åke, Katalog över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek: Katalog der schwedischen Handzeichnungen in der Universitätsbibliothek zu Uppsala, Uppsala, 1958