Uppsala universitetsbibliotek går över till RFID

Den 25 september inleds arbetet med att märka våra böcker för övergång till ett nytt system för stöldskydd och lånehantering, RFID. Detta innebär att personalen jobbar med märkning i bibliotekens öppna samlingar. Vår förhoppning är att detta inte ska upplevas som störande.

Varför byter vi till RFID?

I och med RFID-tekniken får universitetsbiblioteket ett nytt, förbättrat och uppdaterat stöldskyddsystem. Den nya tekniken och den nya utrustningen innebär också en enklare hantering av utlån och återlämning för våra användare.

Bytet till RFID innebär även att:

  • alla bibliotek kommer att utrustas med automater för utlån och återlämning.
  • alla bibliotek kommer att utrustas med larmbågar.
  • campuskorten kommer att införas som lånekort för alla som studerar, forskar eller arbetar vid universitetet

Den 15 januari 2018 börjar vi använda det nya systemet. 

Vad är RFID?

Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik som använder radiovågor för att identifiera ett objekt, som en bok eller ett lånekort. RFID-chippet innehåller data och en antenn som är en radiosändare/mottagare. RFID används för att stöldskydda material men även för att kunna identifiera det i databaser såsom vårt lånesystem.