Uppsala universitetsbibliotek

Beställa fram material ur kulturarvssamlingarna

Beställt material tas fram för läsning i specialläsesalarna.

  • Du behöver ett lånekort för att kunna beställa fram material. Ansök om lånekort.
  • Beställning av fler än fem volymer i taget behöver göras en vecka i förväg. Vi kan endast garantera framtagning av 5 volymer per framtagning och låntagare, dvs. 10 volymer per dag och låntagare.
  • Beställt material ligger kvar för utkvittering 8 dagar från beställningsdag.
  • Om det utkvitterade materialet inte har använts under 30 dagar dras lånet in från specialläsesalarna.
  • Efter 30 dagar kan lånet dras in om ny låntagare väntar.  

Så här beställer du:
Äldre tryckta böcker eller böcker ur specialsamlingar
Handskrifter, arkivmaterial och brev
Musikalier
Kartor och bilder

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.