Uppsala universitetsbibliotek

Kort om lån

 • Alla som fyllt 18 år kan få ett lånekort.
 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekort.
 • Du är skyldig att meddela biblioteket adressändring och ändring av e-postadress.
 • Förlorar du ditt lånekort kostar det 25 kr att få ett nytt.
   

Låna och lämna tillbaka

 • "Hemlån, garanterad lånetid 30 dagar" betyder att du är garanterad att ha boken i 30 dagar, men kan fortsätta ha boken längre om ingen ställer sig i kö.
 • Kurslitteratur finns som referensexemplar, 7-dagars lån, och på vissa ämnesbibliotek som 1-dags lån.
 • Läsesalslån och referenslitteratur får endast användas inom biblioteket.
 • Du kan återlämna böcker på valfritt ämnesbibliotek oavsett var du lånat den.
   

FÖRNYA DINA LÅN

 • Förnya lån kan du göra genom att logga in i Mina lån.
 • Du kan förnya dina lån två gånger.
 • Du kan inte förnya böcker som det är kö på.
   

Beställa fram eller köa på böcker

 • Böcker som redan är utlånade beställer du för avhämtning på valfritt ämnesbibliotek. Genom att logga in i Mina lån ser du din plats i kön.
 • Böcker som inte är utlånade och placerade i öppna samlingar hämtar du direkt på hyllan på det bibliotek där boken finns.
 • Böcker som står i magasin och inte är utlånade beställer du fram för avhämtning på det bibliotek där boken finns.
 • Forskare och universitets- och landstingsanställda kan även beställa tillgängliga böcker från ett ämnesbibliotek till ett annat.
   

Försenade böcker och krav

 • Du är skyldig att själv hålla reda på dina lån och återlämna i tid. Du ser lånetider och om du har krav på böcker i Mina lån.
 • Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post).
 • Meddelanden skickas när du haft en bok för länge eller om någon köar på den.
 • Om du inte lämnar tillbaka eller förnyar lånet inom 18 dagar efter första kravet får du betala en hanteringskostnad på 250 kr per bok.
  Betalning kan ske via bibliotekets plusgiro 18 35 32-1. Ange bokens titel eller streckkod vid betalningen. Du kan även betala med bank/kontokort på Blåsenhusbiblioteket, BMC-biblioteket, Carolinabiblioteket, Ekonomikums bibliotek, Karin Boye-biblioteket, Medicinska biblioteket och Ångströmbiblioteket. På Dag Hammarskjöld Juridiska biblioteket samt Biologibiblioteket och Geobiblioteket kan du även betala med Swish. 

Mer om regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek