Uppsala universitetsbibliotek

Kopiering

På kopiatorerna som finns i biblioteket kan du själv kopiera delar ur verk i bibliotekets samlingar både för forskningsändamål och för privat bruk. Du kan också fotografera material med din egen kamera.

Observera att upphovsrättslagen gäller för kopiering och digitalisering och förbjuder kopiering av ett helt verk även för privat bruk. Biblioteket har endast tillåtelse att skicka papperskopior och faxkopior av upphovsrättsskyddat material till slutanvändaren. Läs mer om upphovsrätt vid biblioteket.

Korint för studenter och anställda 

Som student eller anställd vid Uppsala universitetet kan du använda Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Du kan dessutom skriva ut från din bärbara dator på bibliotekets skrivare. Hela Uppsala universitet är anslutet till systemet och du använder betaltjänsten PayEx för att betala för utskrifter och kopior. För att skriva ut mikrofilm eller mikrofiche så finns systemet Cartadis för alla besökare, studenter och anställda.

Obs! Utskriftssystemet Korint kommer att ersättas av systemet eduPrint hösten 2017.

Cartadis för besökare på Carolina Rediviva 

Som besökare på Carolina Rediviva kan du som inte kan använda Korint istället använda systemet Cartadis för att kopiera dokument och du kan dessutom skriva ut mikrofilm eller mikrofische på plan 5 i Carolina Rediviva. Du betalar genom att köpa ett kopieringskort i informationsdisken på Carolina Rediviva.

Pris
Nytt tomt kort 15 SEK
1 kopia 1 SEK