Uppsala universitetsbibliotek

Kopiering

På kopiatorerna som finns i biblioteket kan du själv kopiera delar ur verk i bibliotekets samlingar både för forskningsändamål och för privat bruk. Du kan också fotografera material med din egen kamera.

Observera att upphovsrättslagen gäller för kopiering och digitalisering och förbjuder kopiering av ett helt verk även för privat bruk. Biblioteket har endast tillåtelse att skicka papperskopior och faxkopior av upphovsrättsskyddat material till slutanvändaren. Läs mer om upphovsrätt vid biblioteket.

Korint för studenter och anställda 

Som student eller anställd vid Uppsala universitetet kan du använda Korint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument. Du kan dessutom skriva ut från din bärbara dator på bibliotekets skrivare. Hela Uppsala universitet är anslutet till systemet och du använder betaltjänsten PayEx för att betala för utskrifter och kopior. För att skriva ut mikrofilm eller mikrofiche så finns systemet Cartadis för alla besökare, studenter och anställda.

Cartadis för besökare på Carolina Rediviva 

Som besökare på Carolina Rediviva kan du som inte kan använda Korint istället använda systemet Cartadis för att kopiera dokument och du kan dessutom skriva ut mikrofilm eller mikrofische på plan 5 i Carolina Rediviva. Du betalar genom att köpa ett kopieringskort från en automat eller i informationsdisken i entréhallen i Carolina Rediviva.

Nytt kort Pris
Kort med 10 markeringar 20
Kort med 143 markeringar 100

Återuppladdning av kort Pris
8 markeringar 5
17 markeringar 10
33 markeringar 20
50 markeringar 30
67 markeringar 40
83 markeringar 50
100 markeringar 60
333 markeringar 200
500 markeringar 275
1000 markeringar 500