Uppsala universitetsbibliotek

Bibliotekets kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Almedalsbiblioteket

Mari Berg

Blåsenhusbiblioteket

Ninna Wiberg
 

BMC-biblioteket

Sanita Serdarevic
 

Carolina- och Karin Boye-biblioteken

Anna Adner
Sofie Kraft
Maria Lindén

 

Dag Hammarskjöldbiblioteket/Juridiska biblioteket

Kristina Carlsson
 

Ekonomikums bibliotek

Inger Algård Almgren
 

Geo-biblioteket/Biologibiblioteket

Elisabeth Rydberg
 

Medicinska biblioteket

Sanita Serdarevic
 

Ångströmbiblioteket

Antonie Gietl