Uppsala universitetsbibliotek

För dig med funktionsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text.

Börja med att registrera dig hos någon av våra kontaktpersoner.

Film om bibliotekets stöd till dig studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier

Kurslitteratur som talböcker

Du laddar ned talböcker från katalogen Legimus.

Om din kurslitteratur inte redan finns inläst så hjälper kontaktpersonerna dig att göra en beställning. Det tar 6-8 veckor att läsa in en bok med syntetiskt tal. Inläsning med mänskligt tal tar 2-3 månader, så var ute i god tid.

Du kan lyssna på talböckerna i en mp3-spelare, på dator, eller i en app för smartphones och surfplattor.

Lässtudio

Blåsenhusbiblioteket finns en särskild lässtudio dit du är välkommen.

Kontakta lasstudio@ub.uu.se om du vill boka en introduktion.

I lässtudion finns en dator med olika hjälpmedel:

  • ZoomEx – en kamera som läser in tryckt text och omvandlar den till en textfil eller till talsyntes. Kameran kan också förstora tryckt text.
  • ClaroReadPlus – ett läsprogram med svensk och engelsk talsyntes och ordprediktion. Gör om PDF-filer till redigerbara Word-dokument som i sin tur kan göras om till talsyntes.
  • SpellRight – stavningshjälp på engelska i Word.
  • StavaRex – stavningshjälp på svenska i Word.
  • TextView – ett program för att kunna läsa MTM:s e-textformat.
  • TorTalk - ett program för talsyntes som kan bland annat kan välja att hoppa över referenser inom parentes. TorTalk passar bra för vetenskapliga texter.