Uppsala universitetsbibliotek

Beställ artiklar och fjärrlån

Kopior och material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek kan beställas via LIBRIS låntagarbeställningar. Beställningar kan göras av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Region Uppsala. Obs! Fjärrlån från bibliotek utanför Norden och artikelbeställningar medför en kostnad (se prislista). Forskare/anställda vid Uppsala universitet behöver inte betala för artikelbeställningar.

Logga in i LIBRIS låntagarbeställningar eller registrera dig för ett konto.

Skapa ett konto i Libris - instruktion
Beställa artiklar och fjärrlån - så gör du

Om Libris låntagarbeställningar

I LIBRIS låntagarbeställningar kan du se de beställningar du gjort och deras status, du kan ändra kontaktuppgifter och byta bibliotek. Här finner du även formuläret för att beställa material som inte finns i LIBRIS.

LIBRIS skickar automatiska bekräftelser till din e-postadress när beställningen du gjort  ändrar status.
Eventuella frågor och negativa svar från fjärrlånepersonalen skickas också via LIBRIS.
När boken/kopian anlänt skickas ett mail med biblioteket som avsändare.

Beställa

När du hittar ett verk i LIBRIS som du vill beställa klickar du på knappen ”Fjärrlåna/beställ”, loggar in och beställer verket. Du måste registrera dig i LIBRIS låntagarbeställningar innan du gör din första beställning.

Vad kan du beställa och inte beställa?

 • Tidskriftsartiklar kan beställas mot kostnad (se prislista nedan). Det gäller både artiklar ur tidskrifter som finns inom Uppsala UB och de som måste beställas från andra bibliotek.
 • Böcker - både tryckta och elektroniska - som finns inom Uppsala UB kan inte beställas som fjärrlån, det gäller även om boken är utlånad eller enbart finns att läsa på plats i biblioteket.
 • Kurslitteratur kan inte beställas som fjärrlån, men lämna gärna ett inköpsförslag om det är någon kursbok vi saknar.
 • Tidskrifter kan aldrig beställas som lån – men kopior kan beställas mot kostnad (se prislista).

Beställningsformulär för material som inte finns i LIBRIS.

I LIBRIS låntagarbeställningar finns ett tomt beställningsformulär där du fyller i de uppgifter du har om verket du vill beställa. Formuläret finns uppe till höger på sidan när man loggat in i Libris låntagarbeställningar.

Göra ett konto i LIBRIS låntagarbeställningar        

 • För att registrera dig går du in i LIBRIS låntagarbeställningar.
 • Under inloggningsrutan finns länken "LIBRIS fjärrlån för låntagare - ny användare". Klicka på den och välj bibliotek i listan. Välj det bibliotek där dina ämnen finns.
 • När du valt bibliotek i listan öppnas ett ansökningsformulär. Fyll i och skicka iväg det.
 • Inom kort får du ett bekräftelsemejl från LIBRIS, och sedan är det bara att logga in och börja beställa.

Har du problem med att beställa eller har du andra frågor? Kontakta Fråga biblioteket, så hjälper vi dig!

Mer om fjärrlån:

När kommer boken

 • Det kan ta ca 1-2 veckor för ett fjärrlån att komma hit efter att beställningen skickats iväg av biblioteket.
 • För beställningar till nordiska och utländska bibliotek får du räkna med att det tar längre tid. För lån från utländska bibliotek tillkommer också en kostnad (se prislista nedan).

Utlån av fjärrlån och lånetid

 • Böckerna lånas ut i det lokala lånesystemet, vilket innebär att du kan se dina lånade fjärrlån när du loggar in på Mina lån.
 • Lånetiden kan variera. Det är det utlånande biblioteket som bestämmer lånetiden.

Omlån av fjärrlån

 • Du kan själv låna om försenade fjärrlån genom att logga in i Mina lån. Du kan förnya dina fjärrlån två gånger. Biblioteket som äger materialet har dock alltid rätt att slutgiltigt bestämma lånevillkoren och lånetiden kan därför kortas.

Prislista

Böcker

Lån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis.
Från utomnordiska bibliotek kostar det 200 kr per titel.

Kopior av artiklar

Priset varierar beroende på artiklarnas ursprung. Artikelkopiorna levereras med post och du beställer via Libris låntagarbeställningar.

Artikelns ursprung

Pris forskare/anställda 

Pris studenter 
Ur bibliotekets externt placerade samlingar (per artikel 1-39 s) ingen avgift 80 SEK
Från nordiska bibliotek + Subito
(per artikel 1-39 s)
ingen avgift 80 SEK
Från övriga länder (per artikel 1-19 s) ingen avgift 150 SEK