Uppsala universitetsbibliotek

Digitalisering

Du kan beställa digitala kopior av allt material i bibliotekets samlingar som inte är upphovsrättsskyddat. Biblioteket erbjuder digitala kopior av hög kvalitet för olika ändamål, till exempel visning på skärm eller reproduktion i tryck. Du kan också köpa högkvalitetsutskrifter på fotopapper eller på canvas.

När du beställer digitala filer eller fotografiska utskrifter bidrar du till att fylla Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Efter att de digitala kopiorna levererats till dig blir de beställda filerna sökbara och gratis nedladdningsbara för allmänheten.

Villkor för publicering

Om du vill publicera något ur bibliotekets samlingar rekommenderar vi att du använder våra professionellt framtagna digitala kopior. Om det avbildade verket är upphovsrättsskyddat behöver du skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning.

Källhänvisning till material som publiceras i tryck eller elektroniskt kan anges enligt följande: Originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, följt av signum eller placering. Källhänvisning till bildmaterial kan anges enligt följande: Upphovsperson: Upphovspersonens namn, originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek.

Innan du beställer

Försäkra dig först om att det material du vill ha kopior av inte redan finns digitaliserat. Sök efter det i:

Från dessa båda databaser laddar du ned digitala kopior utan kostnad.

Så här beställer du

En hel bok beställer du lättast direkt i katalogposten via tjänsten E-books on demand (EoD). EoD-funktionen finns i universitetsbibliotekets katalog DISA, i Katalog -1962 och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

Om du vill beställa en del av ett verk eller material som inte finns i bibliotekskatalogerna, till exempel en handskrift, ett fotografi eller en karta, skicka din beställning till Fråga biblioteket.

För att hantera din beställning behöver vi följande information:

  • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Information om materialet du vill beställa, till exempel titel, upphovsman och tryckår/tillkomstår
  • Ev. signum eller annan unik identifikation för materialet
  • Ev. sidor/folios
  • Typ av filer som du vill beställa (se Prislista för digitalisering)
  • Om du vill betala med betalkort/kreditkort, faktura eller kontant.

Om du önskar utskrifter på papper/canvas behöver vi veta följande:

  • Storlek och kvalitet på papper (se Prislista för digitalisering)
  • Postadress för leverans eller om du föredrar att hämta utskrifterna på Carolina Rediviva

Pris, Leverans och betalning

Se Prislista för digitalisering