Bibliotekets instruktionsfilmer

Kom igång

Sökning

Kom igång

Vad är biblioteket?

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8075

Ansök om lånekort

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8079

Hitta böcker

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8077

Stöd till dig med läsnedsättning - biblioteket
Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8081

Att använda biblioteket (ansök om lånekort, hitta böcker samt kort information om stöd till studenter med läsnedsättning)

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8076

Sökning

Bibliotekets söktjänst

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8088

Använda och kombinera dina sökord

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8170

Sökteknik

Direktlänk: https://media.medfarm.uu.se/play/kanal/418/video/8048