Uppsala universitetsbibliotek

Använd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. Regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek.

Kom igång med bibliotekets instruktionsfilmer

Se korta filmer om hur du ansöker om lånekort, hittar böckerna du behöver eller vilket stöd studenter med läsnedsättning kan få.

Se alla instruktionsfilmerna

Datorer och trådlösa nätverk/Wi-Fi

Datorer finns att låna på alla våra ämnesbibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student eller anställd på Uppsala universitet. 

Du som inte är ansluten till universitetet kan skapa ett tillfälligt dagskonto till våra publika datorer i någon av våra informationsdiskar. Det finns även ett öppet trådlöst gästnätverk, UU-Guest, på alla bibliotek utom Medicinska biblioteket och Almedalsbiblioteket. Det krävs att man har tillgång till en telefon som kan ta emot SMS för att kunna skapa en inloggning.

Anslut till Eduroam
Anslut till UU-Guest

Läsa/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-resurser är enligt avtal tillgängliga för studenter, forskare, anställda och andra verksamma vid Uppsala universitet. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med  användar-ID och lösenord A.

Universitetsbiblioteket har många elektroniska böcker inom olika ämnesområden, liksom uppslagsverk, kursböcker och referensböcker. Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Ett enkelt sätt att hålla reda på e-tidskrifter och artiklar är att använda appen BrowZine. Med den kan du hitta, läsa och organisera tidskrifter och artiklar i din surfplatta eller smartphone.

Kopiering, utskrift och digitalisering

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna in dokument, även du som inte är student eller anställd. Som student eller forskare ansluten till eduroam kan du dessutom skriva ut från din bärbara dator, telefon eller surfplatta. Det enklaste sättet att betala för utskrifter och kopior är att använda betaltjänsten PayEx. Du kan också köpa utskriftskuponger på Carolina Rediviva samt i de flesta av universitetets receptioner.

Du får själv fotografera visst material med egen kamera eller mobiltelefon. Biblioteket erbjuder även professionellt framtagna digitala filer
Filmning i Uppsala universitets lokaler kräver tillstånd.

För studenter och forskare vid Uppsala universitet:

Kom igång med eduPrint

För dig som inte tillhör Uppsala universitet:

Skapa konto eller logga in

Beställa fjärrlån eller lämna inköpsförslag

Material som inte finns vid Uppsala universitetsbibliotek kan beställas som fjärrlån eller kopior av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Region Uppsala.

Om du saknar något i våra samlingar kan du lämna inköpsförslag. Vi följer bibliotekets riktlinjer för inköp och förvärv, med en övergripande förvärvspolicy och förvärvsplaner för de olika ämnesbiblioteken.

Beställ fjärrlån och kopior

Lämna inköpsförslag

Läsplatser

Sammanlagt finns det 2069 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla elva enhetsbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum. Om det är fullt där du brukar sitta, välkommen att prova något annat av våra ämnesbibliotek.

Almedalsbiblioteket, Blåsenhusbiblioteket, Carolinabiblioteket, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Ekonomikums bibliotek, Geo-biblioteket, Karin Boye-biblioteket, Medicinska biblioteket samt Ångströmbiblioteket har tysta läsesalar för dig som vill arbeta ostört.

Bibliotekets specialsamlingar är tillgängliga för forskning och studier i Carolina Redivivas specialläsesalar.

Grupprum

På Carolinabiblioteket finns möjlighet att grupparbeta på plan 9. På Almedalsbiblioteket, Ekonomikums bibliotek, Geobiblioteket samt Medicinska biblioteket finns det grupprum. Via lokalbokningen kan du boka vissa av dem, liksom andra grupprum på campusområdena:

Boka grupprum

Mat och dryck

Det är inte tillåtet att äta på biblioteket, men på campusområdena finns cafeterior/restauranger och studentpentryn.­­­

Kaffe får inte drickas på Carolina Rediviva, Blåsenhusbiblioteket och Karin Boye-biblioteket, men det går bra på övriga enhetsbibliotek.