Forskare - vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?

  • Date: –11:00
  • Location: Blåsenhus 21:133
  • Lecturer: Isabelle Nesterud & Anu Salminoja
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Anu Salminoja
  • Phone: 070-1679792
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaser för ämnena pedagogik och psykologi. Vi skapar alerts och tittar på andra funktioner i databaserna.

Vi kommer att använda:

-Education Source
-Eric
-Psycarticles
-Psycinfo

Anmäl dig här.