Plugga effektivt! – föreläsning om studieteknik för nya studenter

  • Date: –18:15
  • Location: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Regnellsalen
  • Lecturer: Språkverkstaden
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek och Språkverkstaden
  • Contact person: Maria Berg Andersson
  • Utbildning

För nya studenter. Passa på att lägga en bra grund för dina studier!

Vi kommer att ta upp lästeknik, vikten av planering och repetition samt hur man kan anteckna på ett effektivt sätt. Biblioteket informerar också om lånekort, webbplatsen med ämnesguider, kurslitteratur och studieplatser.

Föranmäl dig för att vara säker på att få en plats!

Till anmälan